Lankytinos vietos

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia 3,5 km.

Daugų Dievo Apvaizdos bažnyčia – bažnyčia, stovinti Dauguose. 

Bažnyčia istoristinė, turi modifikuotų gotikos, klasicizmo ir baroko stiliaus bruožų, bebokštė, halinė. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis, skliautai segmentiniai. Prie bažnyčios yra varpinė. Šventoriaus tvora akmenų mūro, su klasicistiniais vartais.

Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus

Daugų apylinkėse, Bukaučiškėse II, yra buvusio Vasario 16-osios Akto signataro, kunigo, ministro pirmininko, kariuomenės kapeliono Vlado Mirono dvaro XIX a. raudonų plytų romaninio stiliaus su neogotikos elementais Bukaučiškių dvaro koplyčia-mauzoliejus.

Jei tikėsime legendomis, ant kalvos, kurios viršūnėje pastatyta koplyčia, kadaise augo seni ir labai aukšti klevai. O tuose klevuose gyveno daugybė gandrų. Jie saugojo paslaptingus laiptus, kuriais dorų mirusiųjų dvasios į dangų patekdavo. Koplyčios rūsyje, šonuose, įrengtos nišos, kuriose buvo laidojami dvarininkai, dabar jau išplėštos. Netoli koplyčios-mauzoliejaus yra buvusio dvaro vieta, su menkai išlikusiomis sunykusio statinio detalėmis (siena, pamatai).